Model OK
Antal färger OK
Färg 1 fel
Färg 2 fel
Färg 3 fel
Färg 4 fel
Färg 5 fel